Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 06+07   Ngày xuất bản 10/4/2020
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách. 29
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 32
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 34
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 36
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Củng cố đê, kè biển Phú Thọ - Đông Hải cửa sông Cái Phan Rang. 38
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ biển, bảo vệ dân cư khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. 40
23/3/2020 Phân bổ chi tiết nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. 43
23/3/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020. 48
23/3/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh. 54
23/3/2020 Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2020. 56
23/3/2020 Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. 59
23/3/2020 Về việc điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 69
23/3/2020 Về bổ sung Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 71
23/3/2020 Về bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 73
23/3/2020 Về quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035. 78
23/3/2020 Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình đất năng lượng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận. 96
23/3/2020 Bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 103
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh