Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quyết định 282/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 13 Số trang công báo: 43
Ngày đăng công báo: 22/7/2019 Ngày đăng có hiệu lực: 22/7/2019
Số ký hiệu: 282/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Kinh tế - Tổng hợp
Người ký: Lê Văn Bình Ngày ký: 22/7/2019
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Mục 3, Khoản 3 Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X về việc quy định chính sách hỗ trợ thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020.