Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quyết định 300/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 13 Số trang công báo: 51
Ngày đăng công báo: 31/7/2019 Ngày đăng có hiệu lực: 31/7/2019
Số ký hiệu: 300/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Văn xã - Ngoại vụ
Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ký: 31/7/2019
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.