Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Nghị quyết 24/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Số công báo: 03+04 Số trang công báo: 73
Ngày đăng công báo: 16/12/2019 Ngày đăng có hiệu lực: 16/12/2019
Số ký hiệu: 24/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính - Kế hoạch
Người ký: Nguyễn Đức Thanh Ngày ký: 16/12/2019
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.