Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quyết định 406/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 06+07 Số trang công báo: 104
Ngày đăng công báo: 26/3/2020 Ngày đăng có hiệu lực: 26/3/2020
Số ký hiệu: 406/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ký: 26/3/2020
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.