Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 08 Số trang công báo: 10
Ngày đăng công báo: 8/5/2020 Ngày đăng có hiệu lực: 8/5/2020
Số ký hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Văn xã - Ngoại vụ
Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ký: 28/4/2020
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.