Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quyết định 371/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 08 Số trang công báo: 62
Ngày đăng công báo: 19/3/2020 Ngày đăng có hiệu lực: 19/3/2020
Số ký hiệu: 371/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Người ký: Lê Văn Bình Ngày ký: 19/3/2020
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục - thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.