Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quyết định 143/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 11 Số trang công báo: 90
Ngày đăng công báo: 8/5/2020 Ngày đăng có hiệu lực: 8/5/2020
Số ký hiệu: 143/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Văn hóa - Giáo dục - Y tế
Người ký: Võ Đại Ngày ký: 8/5/2020
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.