Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Nghị quyết 38/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Số công báo: 13+14 Số trang công báo: 208
Ngày đăng công báo: 17/7/2020 Ngày đăng có hiệu lực: 17/7/2020
Số ký hiệu: 38/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Người ký: Nguyễn Đức Thanh Ngày ký: 17/7/2020
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.