Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 98/2021/QD-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 05 Số trang công báo: 27
Ngày đăng công báo: 10/1/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 10/1/2022
Số ký hiệu: 98/2021/QD-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Văn hóa - Giáo dục - Y tế
Người ký: Nguyễn Long Biên Ngày ký: 31/12/2021
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 98/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.