Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 99/2021/QD-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 05 Số trang công báo: 31
Ngày đăng công báo: 10/1/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 10/1/2022
Số ký hiệu: 99/2021/QD-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Quản lý đô thị
Người ký: Nguyễn Long Biên Ngày ký: 31/12/2021
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 99/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.