Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
V��n b���n kh��c 94/2021/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 04 Số trang công báo: 44
Ngày đăng công báo: 9/1/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 9/1/2022
Số ký hiệu: 94/2021/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Văn bản khác Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người ký: Lê Huyền Ngày ký: 30/12/2021
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 94/2021/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021.