Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 03/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 08 Số trang công báo: 42
Ngày đăng công báo: 25/3/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 25/3/2022
Số ký hiệu: 03/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Văn hóa - Giáo dục - Y tế
Người ký: Lê Huyền Ngày ký: 25/3/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 03/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná.