Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 07/2022/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 09 Số trang công báo: 3
Ngày đăng công báo: 25/2/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 25/2/2022
Số ký hiệu: 07/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người ký: Trần Quốc Nam Ngày ký: 15/2/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.