Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 13/2022/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 09 Số trang công báo: 30
Ngày đăng công báo: 18/4/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 18/4/2022
Số ký hiệu: 13/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Kinh tế - Tổng hợp
Người ký: Lê Huyền Ngày ký: 8/4/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.