Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 12/2022/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 10 Số trang công báo: 54
Ngày đăng công báo: 14/4/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 14/4/2022
Số ký hiệu: 12/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Văn xã - Ngoại vụ
Người ký: Trần Quốc Nam Ngày ký: 4/4/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.