Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 28/2022/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 16 Số trang công báo: 3
Ngày đăng công báo: 18/6/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 18/6/2022
Số ký hiệu: 28/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Kinh tế - Tổng hợp
Người ký: Phan Tấn Cảnh Ngày ký: 8/6/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận.