Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 21/2022/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 08+09+10 Số trang công báo: 17
Ngày đăng công báo: 20/12/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 20/12/2022
Số ký hiệu: 21/2022/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Quản lý đô thị
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 9/12/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.