Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 35/2022/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 08+09+10 Số trang công báo: 78
Ngày đăng công báo: 20/12/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 20/12/2022
Số ký hiệu: 35/2022/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Quản lý đô thị
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 9/12/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung tại Số thứ tự 1, Phụ lục tên đường của các tuyến đường mới xây dựng, phát triển theo quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.