Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 75/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 08+09+10 Số trang công báo: 300
Ngày đăng công báo: 9/12/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 9/12/2022
Số ký hiệu: 75/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 9/12/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thống nhất các nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND năm 2022.