Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Nghị quyết 19/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Số công báo: 12+13 Số trang công báo: 100
Ngày đăng công báo: 19/3/2021 Ngày đăng có hiệu lực: 19/3/2021
Số ký hiệu: 19/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người ký: Nguyễn Đức Thanh Ngày ký: 19/3/2021
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu khu công nghiệp Phước Nam và Trung Tâm huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.