Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 23/2021/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 01+02+03 Số trang công báo: 69
Ngày đăng công báo: 20/12/2021 Ngày đăng có hiệu lực: 20/12/2021
Số ký hiệu: 23/2021/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Văn hóa - Giáo dục - Y tế
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 12/12/2021
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND quy định chính sách không thu học phí có thời hạn năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.