Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 120/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 01+02+03 Số trang công báo: 295
Ngày đăng công báo: 11/12/2021 Ngày đăng có hiệu lực: 11/12/2021
Số ký hiệu: 120/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính - Kế hoạch
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 11/12/2021
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 120/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”.