Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 590/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 14 Số trang công báo: 29
Ngày đăng công báo: 18/5/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 18/5/2022
Số ký hiệu: 590/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Người ký: Lê Huyền Ngày ký: 18/5/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 590/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.