Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Ngh��� quy���t 16/2022/NQ-H��ND
Các thuộc tính
Số công báo: 52+53 Số trang công báo: 32
Ngày đăng công báo: 1/11/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 1/11/2022
Số ký hiệu: 16/2022/NQ-HĐND Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính - Kế hoạch
Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ký: 20/10/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.