Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 57/2022/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 52+53 Số trang công báo: 65
Ngày đăng công báo: 23/10/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 23/10/2022
Số ký hiệu: 57/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người ký: Trần Quốc Nam Ngày ký: 13/10/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.