Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website
Quy���t �����nh 1441/Q��-UBND
Các thuộc tính
Số công báo: 52+53 Số trang công báo: 113
Ngày đăng công báo: 18/10/2022 Ngày đăng có hiệu lực: 18/10/2022
Số ký hiệu: 1441/QĐ-UBND Cơ quan ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người ký: Trần Quốc Nam Ngày ký: 18/10/2022
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1441/QĐ-UBND bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.