Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 01   Ngày xuất bản 3/1/2019
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
1/11/2018 Ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 4
5/11/2018 Về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”. 17
21/11/2018 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 23
21/11/2018 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 50
5/12/2018 Ban hành Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 52
26/12/2018 Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch của Công ty cổ phần Thành Trung - Ninh Thuận. 57
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/10/2018 Về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 59
16/11/2018 Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Bác Ái trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện Bác Ái. 64
30/11/2018 Về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bác Ái vào Trung tâm Y tế huyện Bác Ái. 68
30/11/2018 Về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/10/2018 Về việc sáp nhập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 77
7/11/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 80
12/11/2018 Về việc tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 86
16/11/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. 89
16/11/2018 Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Bác Ái. 99
28/11/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. 101
28/11/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận. 108
30/11/2018 Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận. 112
30/11/2018 Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bác Ái trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện Bác Ái trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận. 114
3/12/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu thầu, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Thuận. 116