Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 08   Ngày xuất bản 15/4/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
25/3/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong năm học 2022 - 2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 4
25/3/2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 16
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
25/3/2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 24
25/3/2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 35
25/3/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná. 42
25/3/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam. 44
25/3/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân. 46
25/3/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. 49
25/3/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2 (2021 - 2025), thực hiện tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 51
25/3/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận. 53
25/3/2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27). 55
25/3/2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Văn Lâm - Sơn Hải. 57
25/3/2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 59
25/3/2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận. 61