Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 15   Ngày xuất bản 1/6/2022
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
23/5/2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 9
23/5/2022 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Ninh Thuận”, vay vốn WB. 12
23/5/2022 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận. 14
23/5/2022 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. 16
23/5/2022 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 19
23/5/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 22
23/5/2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước. 25
23/5/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bác Ái. 28
23/5/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 32
Ủy ban nhân dân tỉnh