Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 07+08+09   Ngày xuất bản 26/2/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/12/2020 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 6
10/12/2020 Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 12
10/12/2020 Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 20
10/12/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 23
10/12/2020 Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 49
10/12/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 67
10/12/2020 Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 75
10/12/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 78
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/12/2020 Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. 81
10/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 117
10/12/2020 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Sông Than huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 121
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27). 125
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường Văn Lâm - Sơn Hải. 129
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi Ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 132
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 135
10/12/2020 Phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 154
10/12/2020 Phê duyệt Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 194
10/12/2020 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 209
10/12/2020 Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 220
10/12/2020 Giao biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội trên địa bàn tỉnh năm 2021. 244
10/12/2020 Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 - 2025 được Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn. 250
10/12/2020 Về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 252
10/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021 - 2025. 262
10/12/2020 Về điều quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi thuộc huyện Ninh Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. 265
10/12/2020 Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 268
10/12/2020 Về điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận. 269
10/12/2020 Về điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2). 271
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2 (2021 - 2025), thực hiện tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 273
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Đường tỉnh 704. 276
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông. 278
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Đông Nam (giai đoạn 1), tỉnh Ninh Thuận. 281
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Đông Nam đoạn từ Quốc lộ 27 đến Đường tỉnh 703, tỉnh Ninh Thuận. 284
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường Phước Tiến - Cha Pơ. 287
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường Tân Mỹ - Phước Tiến. 290
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 710 (đoạn Thành Tín - Bầu Ngứ - Từ Thiện). 293
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Quốc lộ 1A - Phước Hà. 296
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet. 299
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 303
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. 306
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Cơ sở 2: Nuôi dưỡng người tâm thần). 309
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Y tế. 312
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ cao tốc Bắc Nam về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (giai đoạn 1). 315
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị kiểm tra hàm lượng Octan trong Xăng và Lưu huỳnh trong dầu Diesel của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 318
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án Xây mới Trạm thủy văn Phước Bình. 320
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống kênh tưới của Hồ chứa nước Sông Than. 322
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Nhà tạm giữ phương tiện Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 325
10/12/2020 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đại đội Cảnh sát cơ động và nuôi nhốt chó nghiệp vụ (giai đoạn 2). 328
10/12/2020 Về chủ trương đầu tư Công trình Cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường tiểu học Phước Bình C, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 331
10/12/2020 Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. 334