Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 16+17   Ngày xuất bản 17/6/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/5/2021 Về bổ sung, điều chỉnh Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 22
17/5/2021 Về bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 43
17/5/2021 Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tại các xã Cà Ná, Phước Minh, huyện Thuận Nam. 54
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 57
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận thành Trường chất lượng cao đến năm 2025. 62
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 65
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2021 - 2025. 68
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2021 - 2025. 72
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đóng mới tàu kiểm ngư phục vụ tuần tra, kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn trên biển. 75
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực Phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025 và GLP của Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế giai đoạn 2021 - 2023. 77
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ. 79
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 82
17/5/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận. 91
17/5/2021 Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 94