Mô tả
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Liên kết các website

 
 
Tìm kiếm
Công báo số 12+13   Ngày xuất bản 12/4/2021
MỤC LỤC
Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/2/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 13
1/3/2021 Bãi bỏ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 18
2/3/2021 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 20
26/3/2021 Bãi bỏ Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 28
1/4/2021 Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 30
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Hội đồng nhân dân tỉnh
19/3/2021 Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 43
19/3/2021 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 45
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Xây mới trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 63
19/3/2021 Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 66
19/3/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 68
19/3/2021 Phân bổ chi tiết nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh năm 2019 giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021. 70
19/3/2021 Sửa đổi, bổ sung về phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2021. 75
19/3/2021 Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm. 77
19/3/2021 Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 79
19/3/2021 Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái. 81
19/3/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận. 83
19/3/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 85
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam trong khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam. 87
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Khu Tái định cư thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật). 89
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp ao Bầu Tró và xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró, huyện Ninh Hải. 91
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đập dâng Bà Rợ, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 94
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đập dâng Tà Cú, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 96
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Đường tỉnh 708 (đoạn Phước Vinh - Hòa Sơn). 98
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống tiêu khu công nghiệp Phước Nam và Trung Tâm huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 100
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh đoạn đê biển khu vực Nhơn Hải, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. 102
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH, THCS Ngô Quyền, hạng mục xây mới xây mới 16 phòng bán trú, nhà ăn học sinh kết hợp với 02 kho. 104
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn trỗi, hạng mục Xây mới 02 phòng bán trú, bếp ăn và nhà ăn học sinh. 106
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Linh, hạng mục Xây mới 12 phòng bán trú, bếp ăn và nhà ăn học sinh. 108
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phan Đình Phùng, hạng mục xây mới 26 phòng bán trú, bếp ăn và nhà ăn học sinh. 110
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lê Lợi, hạng mục xây mới 22 phòng bán trú, bếp ăn, nhà ăn và hệ thống PCCC. 112
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đinh Bộ Lĩnh, hạng mục xây mới bếp ăn và nhà ăn học sinh, sửa chữa 13 phòng bán trú. 114
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Huệ, hạng mục xây mới Nhà bếp, nhà ăn học sinh. 116
19/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà, hạng mục xây mới 12 phòng bán trú, bếp ăn và nhà ăn học sinh. 118